WEB Development

Курс Frontend & Backend development

Поняття включає в себе цілий пласт мов та технологій, котрі використовуються для того, щоб відкрита в браузері сторінка поводила себе так, як задумано.

Записатися на курси

Пройшовши курс навчання

Ви зможете чітко розуміти наступне:

1

Мова розмітки HTML5

Розуміння призначення елементів розмітки(тегів) дозволить створювати структуровані сторінки, які будуть відмінно оптимізовані для сканування пошуковими системами, а новітні інструменти HTML5 дозволять забезпечити комфортне користування, створеним Вами, сайтом та ефективно реалізовувати Ваші маркетингові цілі.

2

CSS3

Сучасний ринок інтернет ресурсів увійшов в еру жорсткої конкуреції, і одну з ключових ролей у цій конкуренції відіграє те на скількі якісно реалізований дизайн сайту. Зі знаннями, які Ви отримаєте на наших курсах, Ви зможете створювати сайти з найсміливішим дизайном, які будуть мати ідеальний вигляд на всіх пристроях та браузерах.

3

JavaScript

Однією з ключових якостей сайту є як сайт взаємодіє з користувачем. Мова програмування JavaScript, дозволить Вам будувати логіку взаємодії сайту з користувачем, програмувати поведінку елементів сторінки, дозавантажувати вміст сторінок та створювати цим комфортні умови користування Вашим сайтом.

4

MySQL

MySQL це найпоширеніша система керування базами данних. Маючи знання основ роботи з базами данних та знаючи мову запитів MySQL, Ви зможете розробляти ефективні бази даних, та навчитеся формувати чіткі запити, що дозволить Вам створювати сайти з надзвичайно гнучкою логікою.

5

PHP

Знання мови програмування PHP дозволить Вам програмувати формування динамічних WEB-сторінок на стороні сервера, ще до того як сторінки будуть надіслані користувачеві. Ви навчитеся грамотно керувати вмістом баз данних, дізнаєтеся про основні принципи програмування та побудови динамічного каркасу Вашого сайту.

6

Готові рішення

У всесвітній мережі є багато готових бібліотек, технологій та рішень, які роблять розробку WEB-сторінок ще більш приємнішою, легшою, швидшою та якіснішою і допоможуть Вам створювати сайти високого рівня. Ми познайомимо Вас з найбільш ефективнішим та найбільш затребуванішими з них.

7

Завершення навчання

По завершенню навчання Ви виконаєте підсумкове завдання, де використаєте та закріпите отримані знання на практиці, та покажете себе конкурентним спеціалістом.

Процес навчання по курсу Frontend & Backend development

Маючи величезний досвід наших викладачів, ми використовуємо
найкращу методику навчання

dsfdsffdfg

Висока інтенсивність

Авторська методика

Візуалізація навчання

План навчання

Теми та кількість годин з курсу Frontend & Backend development
14 занять

HTML

Історія розвитку HTML. Основні консорціуми W3C, WHATWG. Структура HTML, поняття тегу, семантика HTML. !DOCTYPE, формування, використання тегу, тегу його параметри, форматування тексту.

Специфіка HTML5. Посилання. Типи посилань. Абсолютне та відносне. Якір.

Робота з списками. Нумеровані. Марковані. Списки визначень. Цитатний блок.

Основні атрибути. Атрибути HTML5. Основи роботи з таблицями. Прості таблиці. Складні таблиці. Теги <table>, <tr>, <th>, <td>, <colgroup>, <col>, <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>. Атрибути тегів. Атрибути для HTML5.

Форми. Робота з формами. Атрибути форми. Теги <input>, <textarea>, <select>, <button>,  <option>, <optgroup>. Фрейми. Використання. Доктайп. Побудова сайта на фреймах. Атрибути тегів <frame> і <frameset>.

Карта посилань зображення. Атрибути тегів <img>, <map>, <area>.

Інновації в HTML5. Нові теги, атрибути. Способи їх використання.

 

6 занять

CSS

Класифікація сайтів.

Вступ в CSS. Історія створення та розвитку. Плюси та мінуси використання. Способи підключення CSS до HTML файлу. Селектори. Властивості для редагування тексту, фону. Робота з списками. Стилізація списків.

Боксова модель СSS. Margin. Padding. Border. Способи запису цих властивостей. Основи позиціонування.

Створення меню як елементу сайту. Псевдокласи. Псевдоелементи. Створення макету сайту в дві або три колонки з використанням дівів або тегів HTML5 фіксованої або плаваючої ширини.

Налаштування плагінів для полегшення роботи в редакторах. EMMET

CSS 3. Нові властивості в CSS3. Робота з зображеннями. Робота з кольором. Нові способи задання кольору. Форма елементів. Border-radius. Тіні елементів та шрифтів. Власний шрифт на сторінці. Властивості тексту. Прозорість елементів. Трансформація. Функції трансформації. Градієнти як фон. Лінійні та сферичні градієнти. Повторення градієнтів. Переходи (transition). Функції помягчення. Властивості переходів. Анімація. Хід виконання і властивості анімації. Розбиття тексту на стовпчики та оформлення.

CSS властивості, що використовуються для роботи з таблицями.

Властивість display. Способи використання. значення block, inline, list-item, none. Властивість display.

Адаптивний дизайн. Використання @media для стилізації сайтів при відображенні на різних пристроях. Основні параметри властивості @media та специфіка їх використання. Побудова сайту або шаблону з використанням адаптивного дизайну.

 

2 заняття

Bootstrap

Робота з BOOTSTRAP та MATERIALIZE. Спосіб підключення. Основні моменти налаштування для роботи. Модульна сітка. Принцип форматування сайту за допомогою BOOTSTRAP та MATERIALIZE. Робота з BOOTSTRAP. Формування меню. Створення багаторівневого меню. Створення слайдера. Побудова односторінкового сайту типу leanding peage

 

16 занять

JavaScript

Введення в JavaScript. Огляд історії розвитку. Реалізація JavaScript – ECMAsсript, DOM, BOM. Редакції ECMAsсript. Підтримка в браузерах. Використання елемента <sсript>. Підключення JavaScript. Порівняння зовнішніх та внутрішніх сценаріїв. Параметри тегу <sсript>. Асинхронне підключення сценарію та відкладання виконання. Розміщення тегів. Огляд синтаксиса. Ключові та зарезервовані слова.

Поняття змінної. Типи даних. Перетворення з одного в інший тип. Оператор typeof. Тип Undefined. Тип null. Тип boolean. Тип number. NaN. Перетворення чисел. Тип string. Тип Object.

Поняття конструкцій в JavaScript. alert(); confirm(); prompt();. Унарні та бінарні оператори. Інкремент. Декремент. Постфіксний та префіксний. Логічне заперечення. Логічне додавання. Операції з даними. Операції присвоєння.Операції порівняння. Арифметичні оператори. Порозрядні операції.

Логічні операції. Розгалудження та реалізація її інструкцією IF.

Цикл з передумовою та цикл з постумовою. Реалізація циклів WHILE та DO-WHILE. Цикл з параметром FOR.  Використання циклу FOR. Перехід по мітці. Інструкція виконання WITH.

Функції. Поняття функції. Виклик. Безіменна функція. Аргументи функцій. Глобальні та локальні змінні. return.

Обєкт. Поняття обєкта. Обєкти ЕСМАsсript. Обєкт Boolean. Обєкт Number. Обєкт String. Їхні властивості і методи.

Об’єкт Аггау. Способи створення об’єкта. Властивості об’єкта. .length Методи об’єкта. .pop() .push() . slice() .join() shift() .unshift() .reverce() .sort() .concat() .map() .every() .foreIch() .som() .filter().

Обєкт Date(); Властивості та методи обєкта. get…(); set…();

Обєкт Маth(); Властивості та методи обєкту.

DOM (Document Object Model). Отримування елементів з DOM різними способами. Зміна вмісту елемента метод innerHTML(); Методи використання функцій з затримками та інтервалами setInterval(), setTimeout(). Методи .setAttribute() .getAttribute() .removeAttribute();

Доступ до CSS властивостей через DOM. Об’єкт з якого добуваємо СSS властивості. Властивості .cssRules. Зміна стилю елемента сторінки через JavaScript. Події. Зміна розміру. Прокрутка. Миша. Клавіатура.

BOM(Browser Object Model). Об’єкт Window. Об’єкт Location. Об’єкт Navigator. Об’єкт History. Об’єкт Screen. Об’єкт Frames. Властивості та методи роботи з об’єктами. Визначення браузера”Регулярні вирази”. Синтаксис створення. Аргументи. Шаблони пошуку. Звичайні та спеціальні символи. Методи об’єктів RegExp та String.

 

22 заняття

PHP

Вступ до мови програмування PHP. Історія розвитку. Сфери застосування. Переваги і недоліки з іншими мовами. Основні версії. Відмінності. Принцип роботи веб-сервера. Конфігурація. Основні програмні продукти, що необхідні для створення веб-сервера з підтримкою мови PHP.

Налаштування ВЕБ-сервера. Встановлення Apache, MySQL, PHP, PhpMyAdmin на робочу станцію під керівництвом ОС Windows 10. Запуск та зупинка служб. Основні файли конфігурації. php.ini, my.ini, httpf.conf. Налаштування Apache, MySQL, PHP, PhpMyAdmin. Запуск тестовоі сторінки.

Засоби для роботи з базами даних. Консоль. Програма PHPMyAdmin. Додаткові програми для роботи з базами даних. Додаткові налаштування phpMyAdmin.

Теорія розробки баз даних. Основні етапи розробки. Створення проекту на MySQL. Поняття таблиці. Первинні зовнішні ключі. Схема даних. Типи даних в MySQL. Робота в MySQL через консоль. Основні команди. CREATE. ALTER. DROP. INSERT. Робота з SQL запитами. SELECT. Використання параметрів: IN, BEETWEEN, LIKE. Агрегарні функції: avg, count, min, max, sum; Групування даних через GROUP BY. Сортований вивід даних SORT BY. Примінення умов до групових даних та агрегарних функцій використовуючи HAVING (JOIN) в PHP.

Синтаксис. Вставка PHP-коду. Коментарі. Вивід даних. Конструкція echo та функція print();

Змінні. Правила іменування змінних. Присвоєння значення змінній та її видалення.Типи даних. Типи BOOLEAN, INTEGER, FLOAT, NULL. Тип STRING. Різниця між подвійними та одинарними рядками. HEREDOC. Екранування змінних. Доступ до символу в рядку.

Функція strlen();. PHP Арифметичні оператори. Строкові оператори. Функції ISSET(); EMPTY(); GETTYPE(); SETTYPE(). Результат цих функцій з різними типами. Оператори порівняння.

Логічні оператори. Операції умовного виконання программ IF, ELSEIF, SWITCH.

Масив. Багатовимірний масив. Індексований масив. Цикл FOREACH для роботи з масивами. Його коротка і довга форми. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій. Константи. визначення констант DEFINE(). Цикли.Інкремент та деінкремент. Аналогія з JavaScript.

Функції PHP. Користувальницькі функції. Опис функцій. Виклик. Використання аргументів в функціях. Аргументи по замовчуванню. Область видимості. Глобальні та локальні змінні в функціях. Статичні змінні в функціях. Повернення значень. Рекурсивні виклик функцій.

Визначені константи.  __LINE__, __FILE__, __DIR__, __FUNCTION__, __CLASS__, __METHOD__, __NAMESPACE__.

Суперглобальні змінні.  $GLOBAL; $_SERVER; $_GET; $_POST; $_FILE; $COOKIE; $SESSION; $_REQUEST; $_ENV; Їх використання та методи застосування.

Проблеми безпеки PHP. Робота з файлами та директоріями. Функції PHP що використовуються.

Робота з базами даних. Робота через розширення mysql. Створення бази і встановлення кодування. Підключення до сервера MySQL. mysql_connect(); Вибір бази даних для роботи mysql_select_db(); Виконання запитів. mysql_query(); Повернення результату виконання запиту. Обробка отриманого ресурсу. Типи масивів що повертаються. Робота через розширення mysqli. З’єднання з сервером. Виконання запитів.

Робота з COOKIES. Робота з сесіями. Що таке cookies і як вони працюють. Що таке сесії і як вони працюють. Область примінення. Можливі проблеми і їх видалення. Безпека при роботі з сесіями. Встановлення імені сесії. Створення сесії. Реєстрація змінних та їх використання.

Вступ до ООП.

 

Триває навчання

Орієнтовний початок набору - 1 грудня

Всі наші курси

Вже більше студентів пройшли курс навчання

Станьте кваліфікованим спеціалістом з нами

Запишіться на курси і отримайте якісну освіту

Залишились запитання?

У вас є ще запитання на рахунок курсів?

Харченко Олександр

Харченко Олександр

Консультант школи Веб технологій